Sbornik nauka i mladost 2016

НАУКА И МЛАДОСТ 2016

 

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2016

Конкурс на МНД "Асклепий" за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив 


Свалете сборника в електронен вид (PDF)