korica-sbornik2012

НАУКА И МЛАДОСТ 2012

 

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2012

Конкурс на МНД "Асклепий" за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив 


Свалете сборника в електронен вид (PDF)