НАУКА И МЛАДОСТ 2018

Сборник с пълнотекстови доклади от конкурсна сесия „Наука и младост“ 2018

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)