НАУКА И МЛАДОСТ 2020

Сборник научни съобщения „Наука и младост“ 2020

Свалете сборника в електронен вид (PDF)