Протокол от общо събрание на МНД „Асклепий“ 23.06.2022