Сборник с резюмета „Наука и Младост“ и „Дни на Медицинската Наука“ 2024