УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА АБСТРАКТИ ЗА „НАУКА И МЛАДОСТ 2024“

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА АБСТРАКТИ ЗА „НАУКА И МЛАДОСТ 2024“
Уведомяваме ви, че срокът за подаване на абстракти се удължава до 23.59ч. на 11.02.2024г. Не пропускайте да станете активен участник в конференцията тази пролет!
РЕГИСТРАЦИЯ –> https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/
///
EXTENDED DEADLINE FOR ABSTRACTS
We would like to inform you that the abstract deadline for „Science and youth 2024“ is extended until 23.59h on 11.02.2024! Don’t miss your chance for an active participation!
Link to registration –> https://asclepius.bg/cnm/registration-en/