Регистрация за членство в МНД "Асклепий"

С настоящото потвърждавам, че съм на възраст под 45 г. и съм запознат с устава на МНД "Асклепий"

Съгласен съм, личните дани които въвеждам да бъдат използвани, обработвани и съхранявани за целите на регистрацията