Университетът има хармонична структура: Факултети по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здраве, Департамент по езиково и специализирано обучение и Медицински колеж. 700 преподаватели с висока компетентност, от които над 200 с докторски степени, обучават 4200 студенти от всички нива на медицинското образование.

Медицински Университет - Пловдив е със защитен международен сертификат за качество ISO 9001:2008, член е на Европейската асоциация на университетите, има подписани договори за сътрудничество с 75 университета в Европа, Америка и Азия.

Медицински университет - Пловдив посреща новата учебна година с акредитирани професионални направления и специалности, с гъвкава академична политика и съвременна учебна и научноизследователска база. Вие ще имате удоволствието да слушате лекции и презентации в един от най-прекрасните аудиторни комплекси в Европа и да се обучавате в най-голямата болница на Балканския полуостров.

auditorium complex new side mu plovdiv 1024x599