Предимства при членство

Членовете ползват предимства при:

  • Участие в следващи мероприятия на МНД „АСКЛЕПИЙ“ (намалени такси, приоритетна регистрация и др.)
  • Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти
  • Участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от МНД „АСКЛЕПИЙ“ и МУ - Пловдив
  • Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми
  • Подпомагане дейността на научни центрове и екипи в МУ – Пловдив
  • Участвате в управлението на дружеството