Управителен съвет на младежко научно дружество "Асклепий"
Председател
гл. ас. д-р Петър Димов  
Членове
гл. ас. д-р Здравко Тарълов  
Аглика Бяндова  
Райна Петрова  
Лора Узунова  
Христина Стойнова  
Теодора Станкова  
гл. ас. Христина Златанова  
Иън Райчев  
   
   
   
Почетен председател
Проф. д-р Иво Димитров, дмн