НАУКА И МЛАДОСТ 2021

Научни доклади „Наука и младост“ 2021

Свалете сборника в електронен вид (PDF)