Регистрация за участие в
конкурс "Наука и Младост" 2024

Име *  
Фамилия *  

Давам съгласие личните данни, които попълвам да бъдат използвани за организацията събитието 

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за нуждите на планирането на настоящата конференция.

Декларирам, че съм запознат(а) с Регламента за провеждане на Конференцията,
както и с
инструкциите за авторите, публикувани на сайта на Дружеството.  

Студент/Докторант/Постдокторант/Млад учен
Научна степен
Академична длъжност
Университет/Институция *  
Факултет *  
Катедра
Клиника/Секция
e-mail *  
телефон  
Предпочитан език на презентиране *  

Секция *

Предпочитана форма на презентация *

Заглавие (на български) * 

Title 

ПРЕЗЕНТИРАЩ АВТОР 1 Author * 
Institution * 
2 Author
Institution
3 Author
Institution
4 Author
Institution
5 Author
Institution

 

Abstract *

 

 

Keywords *

(моля разделете със запетая)