Регистрация за участие в
конкурс "Наука и Младост" 2021

Име *  
Фамилия *  

Давам съгласие личните данни, които попълвам да бъдат използвани за организацията събитието

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за нуждите на планирането на настоящата конференция.
 
Студент/Докторант/Постдокторант/Млад учен
Научна степен
Академична длъжност
Университет/Институция *  
Факултет *  
Катедра
Клиника/Секция
e-mail *  
телефон  

ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕ БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Уведомяваме Ви, че в случай на одобрение за участие, при представяне на резюмето си на български език, пълният текст на статията Ви няма да бъде отпечатан в сборника "Наука и Младост 2021".
Всички, които желаят да имат публикация на пълнотекстовия вариант на статията си, трябва да представят работата си на английски език.

Предпочитан език на презентиране *  

Секция *

Предпочитана форма на презентация *

Заглавие * 

Title 

ПРЕЗЕНТИРАЩ АВТОР 1 Автор * 
 Институция * 
1 Author * 
Institution * 
2 Автор
Институция
2 Author
Institution
3 Автор
Институция
3 Author
Institution
4 Автор
Институция
4 Author
Institution
5 Автор
Институция
5 Author
Institution

 

Резюме *

 

 

 

Abstract *

 

 

Ключови думи *

(моля разделете със запетая)

 

Keywords *

(моля разделете със запетая)