Председател
гл. ас. Димитър Пенков, дф
Членове
Медицински факултет
Преподавател: гл.ас. д-р Христина Златанова, дм
Студент: Аглика Бяндова
Факултет по дентална медицина
Преподавател: гл.ас. д-р Костадин Костадинов, дм
Студент:
Фармацевтичен факултет
Преподавател: гл.ас. Пламен Кацаров, дф
Студент: Мария Бачева
Факултет по обществено здраве
Преподавател: гл.ас. д-р Ваня Рангелова, дм
Студент:
Медицински колеж
Преподавател: Даниел Аргилашки
Студент: Васил Лазаров
Почетен председател
Проф. д-р Иво Димитров, дмн