Членовете ползват предимства при:

Участие в следващи мероприятия на МНД „АСКЛЕПИЙ“ (намалени такси, приоритетна регистрация и др.)
Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти
Участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от МНД „АСКЛЕПИЙ“ и МУ – Пловдив
Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми
Подпомагане дейността на научни центрове и екипи в МУ – Пловдив
Участвате в управлението на дружеството