Общо събрание на МНД „Асклепий“

Уважаеми колеги,

От името на УС на МНД „Асклепий“ при МУ – Пловдив имаме честта и удоволствието да Ви поканим на Общо събрание на 31.05.2022, вторник от 15:30ч. Събранието ще се проведе присъствено в Аудитория №3 на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив.

Мандатът на това ръководство изтече, необходимо е да се избере нов председател, както и да се гласуват кандидатури за нови членове на УС. Дневният ред на събранието ще включва 1 основна точка:

1. Избор на нов председател на МНД „Асклепий“, както и избор на членове на УС на МНД „Асклепий“ за следващите 2 години.

ВАЖНО съобщение към всички настоящи членове на Дружеството, както и към всички такива, които биха желали да станат такива – предстои актуализиране на членската база данни! Това означава, че всички желаещи да продължат да бъдат членове или сега да станат такива, ще трябва да се регистрират на сайта asclepius.bg, както това беше правено досега (процедурата изисква въвеждане на две имена, дата на раждане, университет, факултет, контакти, след което се получава одобрение). Ще получите допълнително напомняне, когато базата данни е рестартирана, това ще се случи в рамките на следващите дни и ще се очаква да подновите членството си след това.

При въпроси, оставаме на разположение!
Бъдете здрави и успех!

От Управителен съвет на МНД „Асклепий“

НАУКА И МЛАДОСТ 2018

Сборник с пълнотекстови доклади от конкурсна сесия „Наука и младост“ 2018

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2017

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2017

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2016

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2016

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2015

НАУКА И МЛАДОСТ 2015

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2015

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2014

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2014

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2013

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2013

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)

НАУКА И МЛАДОСТ 2012

Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2012

Конкурс на МНД „Асклепий“ за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени
под егидата на проф. д-р Стефан Костянев, дмн
РЕКТОР на МУ Пловдив

Свалете сборника в електронен вид (PDF)